Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ପ୍ରିୟା ମୋ ଯାଇଛି ରୁଷି
ପ୍ରିୟା ମୋ ଯାଇଛି ରୁଷି
★★★★★

© Chittaranjan Lenka

Comedy Tragedy

1 Minutes   1.2K    4


Content Ranking

ପାଇଥିଲି ଗୋଟେ            କଉତୁକି ପୁଷି

ପାଳିଲି କରି ଆଦର

ନ ଦେଖିଲେ ତାକୁ        ଭାତ ରୁଚେ ନାହିଁ

ସିଏ ବି କଲା ଆଦର


ଟିକିଏ ଅବୁଝା          ହୋଇଲେ ରାଗରେ

ଦିଅଇ ସିନା ରାମ୍ପୁଡି

ମନ ଦୁଃଖ ଯଦି          ଦେଖିଲା ମୋହର

ନିଜକୁ ଦିଏ ସଜାଡି


କି ହେଲା କେଜାଣି   କେବେ ଠାରୁ ମୋର

ପୁଷିଟା ଯାଇଛି ରୁଷି

ଜାଣିଛି ସେ ଆଉ           ଆସିବନି ଫେରି

ତଥାପି ଜଗିଛି ବସି


ଚିତ୍ତ ରଞ୍ଜନ ଲେଙ୍କା (କଟକ) ©

ଆଦର ଅବୁଝା ରୁଷି

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..