Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଜୀବନ ଗୀତା- ୧୧୦
ଜୀବନ ଗୀତା- ୧୧୦
★★★★★

© Geeta Sarangi

Others

1 Minutes   7.0K    3


Content Ranking

ଜୀବନ ଗୀତା- ୧୧୦

ଜୀବନରେ କେବେହେଲେ
କେହିକି ପଚାରେ ଝରା ବଉଳରେ
କାହିଁକିବା ଏତେ ବାସ
ଭରା ଦିପହରେ କୃଷ୍ଣଚୂଡା ଜଳେ
ତଥାପି ମରେନା ହସ ॥୦॥

ସଫଳତା ସିନା ସଭିଏଁ ଦେଖନ୍ତି
କିଏ ଦେଖେ ତା' ପଛର କାହାଣୀ
ବିଫଳତା ଅଟେ ପ୍ରଥମ ପାହାଚ
ଜୀବନଟା ତ ଉଠାଣିଗଡାଣି
ଦୀପ ଜଳିଯାଏ ଆଲୋକ ଦେଖାଏ
ଜଳିଜଳି ହୁଏ ଶେଷ ॥୧॥

ପ୍ରତାରଣା ଯେତେ ଜାଳିଲେ ଅନ୍ତର
ପ୍ରେମ କେବେତ ଯାଏନା ମଉଳି
ବାଟବଣା ହୋଇ ବୁଲଇ ବଣରେ
ପୁଣି ଦିନେ ତ ଆସଇ ସେ ଫେରି
ଗଙ୍ଗଶିଉଳିର ସରୁଓଠ ଧାରେ
ଭରିଦେଇ କେତେ ଶୋଷ ॥୨॥

ଜୀବନ ଗୀତା

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post

Some text some message..