Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ବର୍ଷା
ବର୍ଷା
★★★★★

© Dibyajyoti Mohanty

Others

1 Minutes   1.1K    4


Content Ranking

ବର୍ଷା

 

ବର୍ଷାଟା ଯାଇଛି ରାଗି ଅଭିମାନୀ ପ୍ରେମିକା ଭଳି

 

ମନଟା ପରି ଶରୀରଟା ନୀଦାଘ ତାତିରେ ଯାଉଛି ଜଳି

 

ଖରାଟା ଅଂଶୁଘାତେ ଦେଲାଣି ଅନେକଙ୍କୁ ବଳି

 

ଜାଣେନି ଖାତାରେ ତା’ର କେବେ ଆସିଯିବ ମୋ ପାଳି

 

ଅଭିମାନୀ ପ୍ରିୟା ଭଳି ବର୍ଷା ଯେ କେବେ ଆସିବ

 

ପ୍ରିୟା ଭଳି ମନଟାକୁ ଭିଜାଇ ଧରାବକ୍ଷରେ ବରଷିବ

 

ସେବେଯାଇ ମନପରି ଶରୀରଟା ଯେ ହସିବ

 

ବର୍ଷାକୁ କହିବ ରାଣ ଖାଅ ତୁମେ ଆଉ କେବେ ନ ରୁଷିବ

ବର୍ଷା

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..