Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ହର୍ଷ ଗୀତି
ହର୍ଷ ଗୀତି
★★★★★

© Bidyutprabha Gantayat

Inspirational

1 Minutes   6.9K    2


Content Ranking

............

ଏକ

ସବୁଜ ଘାସ ଓ ସମୟର କାଶତଣ୍ଡୀ

ଭଲପାଇବାର ନିଶାରେ ବିଭୋର

ତୁମ ନୀରବତା ର ଗବାକ୍ଷ ଫାଙ୍କ ରୁ

ଭାସିଆସେ ଦମକାଏ ପଵନରେ

ବନାନୀର ବିଭୋର ରାଗିଣୀ

ମୋ ନିଷ୍ଠାର ସଫେଦ ଗୋଲାପ

ପାଖୁଡା ମେଲାଏ।

ଦୁଇ

ଆତ୍ମା ଛନ୍ଦି ହୁଏ

ଆହ୍ଲାଦର ଆଲିଙ୍ଗନେ

କାଳ, ସମୟର ଖବର ରଖେନା

ଖୋଜିବୁଲେ କେଉଁ ବର୍ଷିୟାନ

ବୃକ୍ଷ କୋରଡ଼ରେ ଦ୍ବା-ସୁପର୍ଣ୍ଣା

ମଗ୍ନ ଦୁଇ ପକ୍ଷୀଙ୍କର

ହୃଦୟରୁ ହୃଦୟ କୁ ସଂଚରୁଥିବା

ସ୍ପଟିକରୁ ବିଶ୍ୱାସ ର ମୁଠାଏ ରଶ୍ମିକୁ

ପାରଦର୍ଶୀ ମନଟିଏ ଲୋଡା

ସବୁଜ ଘାସ,

ସଫେଦ ଗୋଲାପ

ଓ ବିଶ୍ୱାସର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ

ପଦଟିଏ ଗାଇବାକୁ।

ଡ଼ ବିଦ୍ୟୁତପ୍ରଭା ଗନ୍ତାୟତ

***

କାଶତଣ୍ଡୀ ଫୁଲ ବିଶ୍ୱାସ ସବୁଜ ଘାସ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..