Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଶରତର ଆଗମନେ
ଶରତର ଆଗମନେ
★★★★★

© Santosh Pattnayak

Inspirational

1 Minutes   6.8K    3


Content Ranking

ସବୁଜ ଶୋଭାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଭାମୟୀ 

  ଲୋହିତ ଆକାଶ ତଳେ

 ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟରେ ଶୋଭିତା

    ପାର୍ବଣ ଋତୁର କାଳେ....0

ନଭରେ ହସୁଛି ଶରତ ଯାମିନୀ 

  ସରିତେ ହସଇ କଇଁ 

 ବଉଦ ଫାଙ୍କରୁ ଜହ୍ନ ଚାହୁଁଅଛି 

   ମୁରୁକି ହସକୁ ଦେଇ ....୧

 ନୀଳ ଆକାଶର ଚନ୍ଦ୍ରମାକୁ ଦେଖି 

   ଫୁଲେଇ ଧରଣୀ ରାଣୀ 

 କାଶତଣ୍ଡୀ ଫୁଲେ ଗଭାକୁ ସଜାଏ 

   ସବୁଜ ବନାନୀ ବେଣୀ....୨

ସଧିର ସମୀରେ ଅଧିର ମନରେ 

  କୁମୁଦିନୀ ଉଷା ପ୍ରେମେ 

ପ୍ରକୃତି ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଲାଗଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ

  ଶରତର ଆଗମନେ....୩

ଶରତ ଫୁଲ ଉଷା

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..