Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ନିର୍ଲିପ୍ତ
ନିର୍ଲିପ୍ତ
★★★★★

© Biswa Bharati Dash

Romance

1 Minutes   1.1K    9


Content Ranking

ତୁମର ପ୍ରତିଟି ନିଶ୍ବାସପ୍ରଶ୍ବାସେ

ଚଳାଚଳ ଥିବା ବାୟୁଟି ମୁଁ !!

ତୁମର ପ୍ରତିଟି ଶିରାପ୍ରଶିରାରେ

ବୋହି ଚାଲି ଥିବା ରକତ ମୁଁ !!

ତୁମର ପ୍ରତିଟି ଅଲୋଡ଼ା ପଣରେ

ଲୋଡ଼ାପଣ ଥିବା ସ୍ଥିତି ହିଁ ମୁଁ !!

ତୁମର ପ୍ରତିଟି ଦୁଃଖସମୟରେ

ଦମ୍ଭ ଦେଉଥିବା ସମୟ ମୁଁ !!

ତୁମର ପ୍ରତିଟି ଅସ୍ଥିରତାଟିରେ

ସ୍ଥିର ରହିଥିବା ପ୍ରକୃତି ମୁଁ !!

ତୁମର ପ୍ରତିଟି ସ୍ବପ୍ନତରଙ୍ଗରେ

ସତ ରଚୁଥିବା ନିଦଟି ମୁଁ !!

ତୁମ ଚାରି ପଟେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା

ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ତାରା ପୃଥିବୀ ମୁଁ !!

ତୁମବିନା କିବା ଅସ୍ତିତ୍ଵ ମୋହର

ତୁମରି ଭିତରେ ନିର୍ଲିପ୍ତ ମୁଁ !!

ଶିରାପ୍ରଶିରା ନିଦ ମୁଁ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..