Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଜୀବନ ଗୀତା-୭୪
ଜୀବନ ଗୀତା-୭୪
★★★★★

© Geeta Sarangi

Others

1 Minutes   6.7K    1


Content Ranking

ଜୀବନ ଗୀତା-୭୪
 
କେତେ ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି
ଏଇ ଜୀବନେ
କେତେ ସଂକଳ୍ପ ତ ଭାଙ୍ଗି ବି ଯାଇଛି
ଏଇ ଜୀବନେ ॥୦॥
 
ଲକ୍ଷ୍ମଣରେଖାକୁ ପାର କରିନାହିଁ
ବଚନ ଦେଇନି ଭାଙ୍ଗି
ରାଣ ପୁଣି କେବେ ରଖିହେଇନାହିଁ
ନିୟମ ଯାଇଛି ଲଂଘି
କେତେ ଅଘଟଣ ଘଟି ତ ଯାଇଛି
ଶୁଭ ଲଗନେ ॥୧॥
 
ପବନରେ ଫାଶ ପକାଇଛି କେତେ
ଚାତୁରୀ କରି କଥାରେ
ସହଜ କଥାଟେ ବୁଝିହେଇନାହିଁ
ପଶିନି ପୁଣି ମଥାରେ
କେବେ ବିଫଳତା କେବେ ସଫଳତା
ଲକ୍ଷ୍ୟ ସଂଧାନେ ॥୨॥

ଜୀବନ ଗୀତା

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..