Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ସମୟ
ସମୟ
★★★★★

© Mamatamanjari Das

Abstract Inspirational

1 Minutes   6.9K    5


Content Ranking

ସମୟ କହୁଛି ସଚେତନ

ହୁଅ ଆରେ ଅବୁଝା ମଣିଷ

ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁ ନକଲେେ

ସୃଷ୍ଟିିିର ହେବ ବିନାଶ ।

ସମୟ ଚକ୍ରଟି ବଡ ଯେ

ବିଚିତ୍ର ଘୂରେ ଚକ୍ରଟିିିଏ ପରି

ବେଳହୁଁ ଯଦି ତୁ

ସଜାଗ ନହେବୁୁ

ସମୟଟା ଯିବ ସରି ।

ରାଗ ,ଅନୁୁୁରାଗ ବନ୍ଧନ

ପୀରତି ରଖିଥା ସବୁ ସଜାଡି

ଉଚିତ ସମୟେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ

ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେବୁ ଯୋଡି ।

ବିଧିର ବିିଧାନେ ସବୁ ଆତ ଯାତ

ହୁଅନ୍ତି ଏ ପୃୃୃଥିବୀରେ

ଅନ୍ୟର ହିତରେ ସମୟଟି ଦେଲେ

ଯଶ ରହିବ ମହୀରେ ।

ମମତା ମଞ୍ଜରୀ ଦାସ

କଟକ

ସମୟ ସଚେତନ ଜାଗ୍ରତ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..