Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ନିଜକୁ ପଚାର
ନିଜକୁ ପଚାର
★★★★★

© Anonymous None

Inspirational

1 Minutes   6.6K    4


Content Ranking

ନିଜକୁ ପଚାର

କେତେଦିନ ଏମିତି ନିଷ୍ପାପ ଫୁଲ

ଅଦିନେ ମଉଳୁ ଥିବ

କେତେଥର ଆଉ ପିପାସୁ ସାଜି

ଶୈଶବକୁ ଲୁଟୁଥିବ ??

ଶିଶୁ... !

ସେ ତ ଜାଣେନା ତଉଲ

ପାପ ଅବା ପୂଣ୍ୟର

ହେଲେ ତମେ ତ ଜାଣ ଭାଗମାପ

ଠିକ ଆଉ ବେଠିକର ... !!

କେମିତି ହେଲ ତମେ ଏତେ ବର୍ବର

ମଣିଷ ମୁଖାଧାରୀ ଜୀବ ?

ମଣିଷ ଚର୍ମେ ପିଶାଚ ପ୍ରକୃତି

ଅମୃତ ନାମେ ଭୀଷଣ ବିଷଫଳ

ନିଜକୁ ଚିହ୍ନ,ନିଜକୁ ପଚାର

ଥରେ ନିଜ ସହ ଦେଖା କର

ପାଇଯିବ ନିଶ୍ଚେ ସଠିକ ହିସାବ

ତମ ‘’ଭୁଲ’’ ଆଉ “ଠିକ”ର !!

-ଶାଶ୍ୱତୀ କର

ଶିଶୁ ମୁଖାଧାରୀ ବିଷଫଳ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..