Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
✨✨ ଆତ୍ମଗାଥା ଏକ ନଦୀ ର ✨✨
✨✨ ଆତ୍ମଗାଥା ଏକ ନଦୀ ର ✨✨
★★★★★

© Amiya Bej

Others

1 Minutes   1.3K    8


Content Ranking

✨✨ ଆତ୍ମଗାଥା ଏକ ନଦୀ ର ✨✨

ସମୁଦ୍ର !
କ'ଣ-
ଗୋଟେ ବିରହିଣୀର ଚିର ଇପ୍-ସିତ ପ୍ରେମିକ ?
ବେଳେ ,

ପ୍ରେମ ଆବୋଶରେ କରେ ଲବଣାକ୍ତ ,
ବେଳେ , ହୋଇଯାଏ ଅବୁଝା ,

ଅମାନିଆ , ଅଶାନ୍ତ ...।।।
ସମୁଦ୍ର !
ସତେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପ୍ରେମିକ ,
ତା' ପାଖେ ଝାସିହେବ ସର୍ବସ୍ୱ ।।

✨-  ଅମିୟ

✨✨ ଆତ୍ମଗାଥା ଏକ ନଦୀ ର ✨✨

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..