Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଅଇଁଠା
ଅଇଁଠା
★★★★★

© Shaktiprada Mohapatra

Others

1 Minutes   6.9K    11


Content Ranking

କ୍ଷୀର ତ ଅଇଁଠା, ନୀର ତ ଅଇଁଠା

ଆହୁରି ଅଇଁଠା ବେଦ,

ଫୁଲ ଅଇଁଠା,ଗେଲ ତ ଅଇଁଠା

ଆଉ ଶାଳଗ୍ରାମ ଭେଦ ।ଘୋଷା।

ମାଆର ଅଇଁଠା ସବୁଠାରୁ ମିଠା

ପମ୍ପୁଡି ଅଇଁଠା ଭୋଗ,

ଜଗତକରତା କପାଳରେ ଥିଲା

ଶବରୀ ଅଇଁଠା ଭାଗ । ୧।

ଗୀତ ତ ଅଇଁଠା ,ଗୀତାବି ଅଇଁଠା

ଅଇଁଠା ପଷମ ଛନ୍ଦ,

ସୁର ତ ଅଇଁଠା ,ଝଂକାର ଅଇଁଠା

ଅଇଁଠା ଋଣର ସୁଧ ।୨।

ହୁଂକା ତ ଅଇଁଠା ,ଫୁଂକାବି ଅଇଁଠା

ଆହୁରି ଅଇଁଠା ସିନ୍ଧୁ,

କୁହୁ ତ ଅଇଁଠା,ମହୁ ତ ଅଇଁଠା

ଅଇଁଠା ସରଗ ଇନ୍ଦୁ ।୩।

ଅଇଁଠା ବିଷୟ ନୁହେଁ କି ବିସ୍ମୟ

ସବୁ ଅଇଁଠାରେ ବଶ,

ଅଇଁଠା ଗଣିତ ସରଳ ନୁହଁଇ

ଯେତେ ପାର ସେତେ କଷ ।୪।

କଷିଲା ବେଳକୁ ଘୂରିଯାଏ ମଥା

କଷିବା ରହିଲା ଅଧା,

ଅଇଁଠା ଚିଜଟା ଭାରି ସୁଆଦିଆ

ଝରୁଥାଏ ସଦା ସୁଧା ।୫।

କ୍ଷୀର ତ ଅଇଁଠା, ନୀର ତ ଅଇଁଠା

ଆହୁରି ଅଇଁଠା ବେଦ,

ଫୁଲ ତ ଅଇଁଠା ,ଗେଲ ତ ଅଇଁଠା

ଆଉ ଶାଳଗ୍ରାମ ଭେଦ ।ଘୋଷା।

* * * * *

କ୍ଷୀର ନୀର ଶାଳଗ୍ରାମ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..