Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଲୁହ ପଣତ
ଲୁହ ପଣତ
★★★★★

© Padmalaya Mishra

Inspirational

1 Minutes   6.8K    5


Content Ranking

ଲୁହ ପଣତରେ ମୋର ବନ୍ଧା

ହସ ଅଭିମାନ କରିଛି

ଦୁଖ ସାଗରେ ବୁଡ଼ ପକାଇ

ସୁଖ ମୋତି ଖୋଜି ଚାଲିଛି।

ଆଶା ନଉକାରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ କାତ

ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ବାହୁଛି

ପ୍ରତାରଣାକୁ ପ୍ରେମ ଫଳ ଭାବି

ଅଣ୍ଟିରେ ପୁରେଇ ଧରିଚି ।


ଜୀବନ ମଞ୍ଚରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ

ଅଭିନୟ ଜାରି ରଖିଛି

ସପନକୁ ହୃଦୟରେ ରଖି

ମହୀରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି ।।।।ପଦ୍ମାଳୟା

ଲୁହ ପଣତ ପ୍ରେମ ହୃଦୟ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..