Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ପରଜାପତି
ପରଜାପତି
★★★★★

© Prasanna Kumar Madala

Abstract

1 Minutes   6.5K    1


Content Ranking

ପରଜାପତି 

 

ପରଜାପତି ରେ ପରଜାପତି 

ଥିଲୁ ପରା ଦିନେ ତରକା ଅତି 

କିସ ପାଇଁ ଆଜି ଯାଉନୁ ଉଡି 

ତୋ ପ୍ରିୟା କୁସୁମ ଗଲାକି ଝଡି 

ସତ କହ ତୋତେ ରହିଲା ରାଣ 

କି ପାଇଁ ବିରସ ତୋ ମନପ୍ରାଣ 

ସହରୀଧୂଆଁରେ ହେଲୁ କି ମୋହ 

କି ନିଶା ଖାଇ ତୋ ଶୁଖିଛି ମୁହଁ 

ଏ ଯୁଗେ ପ୍ରିୟାର ଶୃଙ୍ଗାର ନାହିଁ 

ଧୁଳି ମଳି  ହୋଇ ଅଛି  ଅନାଇ 

ସେଥିପାଇଁ କିବା ହେଲୁ ବିରସ 

ଆଗ ଭଳି ତୋର ହଲୁନି ନିଶ 

କିବା ପରମାଦେ ପଡିଲୁ ଯାଇ 

ଉଡି କି ପାରୁନୁ ଡେଣା ହରେଇ 

କି ପାଇଁ ସହରୀ ଫୁଲେ ରସିଲୁ 

ଗାଆଁର କୁସୁମେ ବିରହୀ କଲୁ 

ଏବେ କି ଭାବିଛୁ ଗାଆଁକୁ ଯିବୁ 

କିସ ଅଛି ରସ ଆଉ ପାଇବୁ 

ପ୍ରଦୂଷିତ ସାରା ପାଣି ପବନ 

କଥା ରଖିବୁ ତ ଯାଅ ତୁ ବଣ

ବଣକୁ ଗଲେ ବି ଥିବୁ ତରକି 

ଉଡିବୁ ଯତନେ ବିପଦ ଦେଖି 

ସେକାଳର କଥା ଏବେ ତ ନାହିଁ 

ହାତୀଦାନ୍ତ ଚୋର ମାତିଛି ତହିଁ 

ଦନ୍ତାହାତୀ ବନେ ଆଉ ଦିଶୁନି 

ପୁରୁଷ ହାତୀର ଦାନ୍ତ ଉଠୁନି 

ଏଡେ ସଂସାରଟା ବଡ କରାଳ 

ବଣମଲ୍ଲି ରସେ ନହେବୁ ଭୋଳ 

ବୁଝି ପାରୁଥିଲେ ମୋର ବଚନ

ତୁଣ୍ଡ ଖୋଲିବୁନି ରହିଲା ରାଣ । 

                  - କବି-

ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ମାଦଳା 

 

ପ୍ରକୃତିର ବର୍ଣ୍ଣନା

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..