Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ହଁ ତୁମେ ଆସ
ହଁ ତୁମେ ଆସ
★★★★★

© Bikesh Sahu

Others

1 Minutes   6.7K    9


Content Ranking

ହଁ, ତୁମେ ଆସ

ପ୍ରତି ରଜନୀର

ପ୍ରତିଟି ସ୍ୱପ୍ନରେ

ରାଣୀ ସାଜି

ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ରାଇଜର ।

ତା ସାଥିରେ ନେଇ ଆସ

ଭୁରି ଭୁରି ସୁଗନ୍ଧ

ମହ ମହ ମହାକିନତା

ଗୋଲାପର କୋମଳ ପରସ

ଯାହା ମୋତେ କରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ।

କେତେ ଯେ କଲବଲ କର

ଛଳନା ଛୁରୀରେ

ଟିକ ଟିକ କରି ହୃଦୟକୁ ହାଣି

ହୃଦୟରେ ଦେଇଯାଅ

ଅସହ୍ୟ କୋହ ଆଉ ତାତି ।

ଚୁପି ଚୁପି କେତେ ଯେ

କହି ଯାଅ ପ୍ରିୟା

ଆମ ସେଇ ଅଭୁଲା ଅତୀତର

ସବୁତକ ସ୍ମୃତି ।

ଆଉ ଚାଲିଯାଅ ସକାଳରେ

ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜୁଇଁରେ ଜାଳି

ହଁ ,ତୁମେ ଆସ

ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ରାଇଜର

ରାଣୀ ସାଜି

ହଁ, ତୁମେ ଆସ

ହଁ, ତୁମେ ଆସ ।।

ରଜନୀ ସ୍ୱପ୍ନ ରାଣୀ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..