Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ସପନ ସହରେ ମୋ ପ୍ରିୟର ଘର
ସପନ ସହରେ ମୋ ପ୍ରିୟର ଘର
★★★★★

© Sasmita Acharya

Romance

1 Minutes   6.8K    5


Content Ranking

ସପନ ସହରେ ମୋ ପ୍ରିୟର ଘର

ମୋ ଗାଆଁ ଫୁଲରେ ତାର ଭାରି ନଜର

ସପନ ବଣିକ ସେ ସପନେ ଆସେ

ଫୁଲ ଦେଇ ମୋତେ କରେ ନିଜର……

ଅମାନିଆ ସିଏ ଭାରି ଅଭିମାନୀ

ଲାଗେ ମୋତେ ସତେ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରଜାପତି

ଆସେ ପୁଣି ସିଏ ଦୂରେ ଚାଲିଯାଏ

ଚାଲିଥାଏ ଆମ ଚୋରା ପିରତୀ ……||

ସପନ ସହରେ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରଜାପତି

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post

Some text some message..