Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଶିଳାଲେଖ
ଶିଳାଲେଖ
★★★★★

© Rajalaxmi Tripathy

Others

1 Minutes   6.7K    2


Content Ranking

 ତୋ ଚାରିପଟ ନିରବତା

ଘୋଡାଇ ଦେଇଛି ସବୁ

ଶବ୍ଦ ମାନଙ୍କର ଦେହକୁ।

ତୁ ନିର୍ଜୀବ, ନିଶ୍ଚିହ୍ନ

ହୋଇ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ

କହି ଚାଲିଛୁ ତୋ ଅନ୍ତର ଗହ୍ଵରରେ

ଲୁଚିଥିବା କେତେ କଥା।

କିଏ ସେହି ସୁନିପୁଣ ଚିତ୍ରକର!

ହେଉ ବା ନରେଶ ଅବା ପ୍ରଜାଟିଏ

ପୁଲକର କୁଂଜ ବନେ

ଆଙ୍କିଥିଲା ସିଦ୍ଧ ଚିତ୍ର ଟିଏ

କରିଥିଲା ଅନ୍ତଃ-ବିଶ୍ଲେଷଣ

ଅନାବୃତ ଅଗଣିତ ତାରାପୁଞ୍ଜଙ୍କର।

ସିଏ କଣ ଜାଣିଥିଲା,

ଉଦ୍ଭାସିତ ହେବେ

ସେହି ତାରାମାନେ କେବେ

କାହା ଚିନ୍ତାର ଇସାରାରେ

ଖିଆଲରେ ବାନ୍ଧି ଦେବେ

ହୃଦୟ-ଆବେଗ,

ମୁକ୍ତ କରିନେବେ ନିଜକୁ

ଦ୍ୟୁତକ୍ରୀଡ଼କ ସମୟ ପାଖରୁ,

ସେମାନଙ୍କ ମୁଦ୍ରିତ ନୟନର

ଘୁମନ୍ତ ଠାଣିରେ।

ନିରବତା ନିର୍ଜୀବ ହୃଦୟ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..