Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ପଲାଶଫୁଲ ଓ ମହକ
ପଲାଶଫୁଲ ଓ ମହକ
★★★★★

© Sandhya Rani Panigrahy

Inspirational

1 Minutes   6.5K    6


Content Ranking

ପଲାଶ ବନେ

ନିଶୀ ବିଜନେ

ଅପରୂପା ବାସନା ବିହୁନରେ

ଅଭିଶପ୍ତା ବଲ୍ଲରୀ କାବ୍ୟରେ

ପ୍ରେମ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳତା

ମଧୁରିମା ତୁ ରକ୍ତ ରଞ୍ଜିତା

ତୋ ବାସନା ଆକଳନରେ

ମୋ ଚେତନାର ବାହାରେ

ବସନ୍ତର ନାୟିକା ତୁ ଜୀବନରେ

କୁହୁକ ଭରା ଆଖିରେ ସଜାଉ

କିଛି ସପନରେ

କୋଇଲିର କୁହୁ କୁହୁ ତାନରେ

ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନରେ

ପଲାଶଫୁଲ ପ୍ରେମ ଅଭିଶପ୍ତା

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..