Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ପ୍ରେମ ଅନୁକମ୍ପା
ପ୍ରେମ ଅନୁକମ୍ପା
★★★★★

© Tapan Dixit

Romance Tragedy

1 Minutes   1.4K    4


Content Ranking

ଗଜରା ମହକେ ତୁମ

ସ୍ୱପ୍ନ ଝୁଲି ପଡେ,

ହୃଦୟଟା ଜୋରାଜୋରି କରେ

ଆଖିରେ ଆଖିଏ ନିଦ

ରାତ୍ରୀ ଆଜି ନପୁଂସକ....

ତୁମର ସେ ପ୍ରତାରଣା ପରେ,

ଅଭିଶପ୍ତ ଅଭିସାର ନେଇ

ଆଉ ବା କାହିଁକି ଆସ 

ସବୁ କିଛି ସରିଯିବା ପରେ,

ହୃଦୟର ଦାହ ପରେ

ଦହନର ପ୍ରହସନ କିମ୍ପା ?

ଇଏ କ'ଣ 

ତୁମର ସେ ......

ଆଉଥରେ ପ୍ରେମ ଅନୁକମ୍ପା ?

ତପନ ଦୀକ୍ଷିତ (ବେଳାଭୂମି)

ନାଶିକେଶ୍ୱର, କାକଟପୁର, ପୁରୀ

ଦୁରାଭାଷ:9537400744

ଜୋରାଜୋରି:ହିନ୍ଦି :ବଳପ୍ରୟୋଗ କରିବା

ଗଜରା ହୃଦୟ ପ୍ରତାରଣା ଅନୁକମ୍ପା

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..