Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଏଣୁତେଣୁ - ୭
ଏଣୁତେଣୁ - ୭
★★★★★

© Neelima Nivedita Behera

Romance

1 Minutes   6.9K    6


Content Ranking

ଆଖି ମୋର ନୀଳ ଯେଣୁ

ମୁଁ କଇଁ କଇଁ କାନ୍ଦେ

ହଜାରେ ସପନ ବୁଣି

ତାକୁ ନିଜ ହାତେ ଭାଙ୍ଗେ ।

ହସରେ ବୋଳିଦିଏ ସବୁ ଥର କାଗଜ ଫୁଲର ରଙ୍ଗ

ସାଥୀ ପାଇଁ ନିତି

ଏଇ ନୀଳ ଆଖି ମୋର ଭାଙ୍ଗୁଥାଏ ଲୁହର ତରଙ୍ଗ ।

ଜୁଆର ହେଇ ଫେରିଯାଏ ପ୍ରତି ଥର

ଆଗମନୀ ପ୍ରୀତି

ତୁମେରେ ହଜୁଥାଏ

ମୁଁ ପଣ

ପଥର ପାଲଟୁଥାଏ ଶିହରୀତ ଛାତି ।


ଆଖି ମୋର ନୀଳ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..