Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ହୃଦୟର ରାଣୀ
ହୃଦୟର ରାଣୀ
★★★★★

© Pramila Sahoo

Others

1 Minutes   6.9K    1


Content Ranking

ଆସିଥିଲୁ ମନରେ ଭଲପାଇବା ନେଇ
ଚାଲିଗଲୁ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଇ
ତତେ ଛାଡି କେମିତି ରହିବି କହ
ଏ ମନ ଖାଲି ଖୋଜେ ତୋର ମୁହଁ

ତୁ ଥିଲୁ ମୋ ହୃଦୟର ରାଣୀ
ଏକା କରିଗଲୁ କଣ ପାଇଁ......
Pramila sahoo

ଏ ମନ ଖାଲି ଖୋଜେ ତୋର ମୁହଁ ତୁ ଥିଲୁ ମୋ ହୃଦୟର ରାଣୀ ଏକା କରିଗଲୁ କଣ ପାଇଁ...... Pramila sahoo

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..