Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ମୁଁ ଯାତ୍ରା ଦଳର ପରୀ
ମୁଁ ଯାତ୍ରା ଦଳର ପରୀ
★★★★★

© Arun Kumar Mitra

Others

1 Minutes   6.6K    6


Content Ranking

ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅ ଅଠର ବର୍ଷୀୟା

ଯାତ୍ରା ଦଳର ପରୀ

ମୋ ନାଚିବା ଗାଇବା ଦେଖି ସମସ୍ତେ

ବସି ମାରନ୍ତି ତାଳି  ।

ମୁଁ ଯାତ୍ରା ଦଳର ପରୀ  ॥

ଦେହ ପଲ୍ଲବ ଯେତିକି ହଲାଏ

ସେତିକି ବାହାବା ପାଏ ମୁଁ ହେଳାଏ

ବୃଦ୍ଧ ଯୁବକ ଶିଶୁମାନେ ବସି

ହସି ମାରନ୍ତି ତାଳି  ।

ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅ ଅଠର ବର୍ଷୀୟା

ଯାତ୍ରା ଦଳର ପରୀ  ।

ତନଖି ଦେଖୁଛ ଯୌବନ ମୋର

ଅଙ୍ଗେ ଉଠୁଛି ଢେଉ କେତେ ଜୋର

ରଙ୍ଗ ଲଗାଏ ସଳ୍ପ ବସନେ 

ଦେଖି ତୁମ ମନ ଯାଏ ଭରି  ॥

ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅ ଅଠର ବର୍ଷୀୟା

ଯାତ୍ରା ଦଳର ପରୀ  ।

ଅନାଇଛ କେବେ ମୋର ଜୀବନକୁ

ଦେଖିଛ କି କେବେ ମୋର ହୃଦୟକୁ

ଦେଖି ହସମୁହ କ’ଣ ଭାବିଲଣି

ଜାଣିଲେ ଉଠିବ ଡରି  ।

ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅ ଅଠର ବର୍ଷୀୟା

ଯାତ୍ରା ଦଳର ପରୀ  ।

ଦାରିଦ୍ରତାର ବଡ଼ ଉପହାରେ

ଜୀବନ ସଂପିଲି ଯାତ୍ରାର ଦଳେ

ପାରିଶ୍ରମିକ, ସେ କଥା କୁହନା 

ମୁଁ ଏକ ରାତର ପରୀ

ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅ ଅଠର ବର୍ଷୀୟା

ଯାତ୍ରା ଦଳର ପରୀ  ।

ନିଦ ହୀନ ରାତି ତା’ପରେ ସକାଳ

କୁଜନ ଶବ୍ଦ କାନେ ଆସେ ମୋର

ପ୍ରଭାତ ରବିର ନବୀନ କିରଣେ

ନୀରବ ଜୀବନ ତରୀ  ।

ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅ ଅଠର ବର୍ଷୀୟା

ଯାତ୍ରା ଦଳର ପରୀ  ।

ତୁମେ କହୁଥିବ ମୁଁ କଳାକାର

ଜୀବନ ମୋହର ଏକ ଯାଯାବର

ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛ କି କେବେ

ଏହି ବୋଝ କେତେ ଭାରୀ  ।

ବାବୁମାନେ ଟିକେ ଶୁଣ ମୋ କଥା

ମୁଁ ହେଲି ରାତର ପରୀ  ।

ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅ ଅଠର ବର୍ଷୀୟା

ଯାତ୍ରା ଦଳର ପରୀ  ।

ମୁଁ ଯାତ୍ରା ଦଳର ପରୀ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..