Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ସତ୍ତା
ସତ୍ତା
★★★★★

© Neelima Nivedita Behera

Others

1 Minutes   6.9K    9


Content Ranking

ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣରେ ବି ଥାଏ

ସତ୍ତାର ଆଭାସ

ସତ୍ତା ବିନା

କିଏ ତୁ ?

କିଏ ମୁଁ ?

କିଏ ଅନ୍ଧାରର ରଜା ?

କିଏ ଆଲୁଅର ଦାସ ?

ସତ୍ତା ନଷ୍ଟ ହେଲେ ହିଁ

ଘଟେ ସନ୍ୟାସ

ନଚେତ୍

ସଂସାର ତ

ତମାମ୍ ବିଚାରର ବିନ୍ୟାସ !!!

ସହଜ ନଥିଲା

ଦୁନିଆଦାରିର ସବୁ ରଙ୍ଗ ଚିହ୍ନିବା

ସହଜ ନ ଥିଲା

ନିଜ ଅହଂକୁ ନିଜେ ଇ' ଭାଙ୍ଗିବା

ସହଜ ଥିଲା କିନ୍ତୁ

ପ୍ରେମରେ ନିଜକୁ ଭୁଲିଯିବା ।

ଇଚ୍ଛାନାହିଁ ହେବା ପାଇଁ

ବୁଦ୍ଧ, ମହାବୀର, ରାମ, କୃଷ୍ଣ କିମ୍ବା ଯୀଶୁ

ଇଚ୍ଛା ଖାଲି ଭୁଲିଯାଏ ନିଜକୁ

ଏ ଦେହ, ଏ ମନ

ମୀରା ଭଳି ପ୍ରତିଥର ପ୍ରେମରେ ମରୁ

ଏ ପାଣି, ଏ ପବନ, ଏ ମାଟିରେ ଇ' ମିଶୁ ।

@ନୀଳିମାନିବେଦିତା


ସମର୍ପଣ ଅନ୍ଧାର ଆଲୁଅ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..