Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଭାଏଗ୍ରା-ତୋ ପାରଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା
ଭାଏଗ୍ରା-ତୋ ପାରଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା
★★★★★

© Ram Prasad Bisoi

Inspirational Abstract Classics

1 Minutes   6.7K    6


Content Ranking

କମାଲ ତୁ ଭାଏଗ୍ରା 

ତୁ ଓ ତୋର କାମନା,

ହସୁଛି ବୟସ

ଅଠର ଷାଠିଏ ସହ

କେବେ ଶୁଣିପାରିଛୁ ଭୋକର ଆର୍ତ୍ତନାଦ,

ଦେହର ବଜାରରେ

ତୋ ଭୋକ ତ ଭିନ୍ନ 

ତା ଭୋକ ଠାରୁ,

ତୁ ସିନା ନେଉଛୁ 

ସେଲଫି,ତା ସାଙ୍ଗେ ମିଶି

ହୀରାକୁଦ, ବେଦାନ୍ତ, ଇଣ୍ଡଲର 

ଭବ୍ୟ କଂକ୍ରିଟ ସୋମ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ 

କରି ବେକ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ତୋ ଚିତ୍ରର

କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ବିଳପିତ ଭୂମି ବିସ୍ତାବିତ ବିଗଙ୍ଗତି 

ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମାର----------!

ଅନୁତପ୍ତ ଜୀବନ ସାତଟି ଦଶକ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ

ଆଜି ବି ଦାନ ମାଝୀ ଚାଲିଛି ,

ତା କାନ୍ଧରେ ବୋହି 

ସ୍ତ୍ରୀର ମଲାଶରୀର,

ହାଏ ରେ ସାମ୍ଭିଧାନିକ ପ୍ରଦତ୍ତ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର  

ତୋ ନିର୍ବାଚିତ 

ସରକାର ଓ ତୁ ,

କମାଲ ତୁ ଭାଏଗ୍ରା

ତୋ ପାଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା-------!!

©®କାଶ୍ୟପ,ରାୟଗଡା

ଦୁର୍ନୀତି ନେତା ଦେଶ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..