Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ପ୍ରେମିକ ପୁରୁଷ -୨
ପ୍ରେମିକ ପୁରୁଷ -୨
★★★★★

© Manini Mishra

Fantasy Abstract

1 Minutes   1.2K    3


Content Ranking

ଅନ୍ଧାରି ଜାଲର ସେପଟେ

ଧ୍ୟାନରେ ମଗ୍ନ

ପ୍ରେମିକ ପୁରୁଷ

ଟପ୍ ଟାପ୍

ତା ମୁଣିରେ ଖସେ

ତାରାଫୁଲ

ଆଖିରେ ପଟି ବାନ୍ଧି

ଧାରେ ଆଲୁଅ ସହ

ଅନେକ ଥର ଖେଳିପାରେ

ଛୁଁ ମତେ ଛୁଁର ଖେଳ

ଛିଟକନା ଗୁଡେଇ

ଥୋଇଦେଇପାରେ ଅାଶ୍ଵିନକୁ

ତାର ନୀଳ ଛ‍ାତିର

କୋଣଠେସା ଜାଗାରେ

ଏବେ ସେ ବିନ୍ଦାସ୍ ଦେବୀ

ଖୋଜେ ଅମୁହାଁ ଦେଉଳରେ ..

ରାଧେ ରାଧେ ଜପୁଥିବା

ତୁଳସିର ମାଳ

ତା ପଢାଟେବୁଲରେ

ବେଳ ଅବେଳରେ

ତା ଝର୍କା ପଟେ ଝଙ୍କାଳିଆ ଦେବଦାରୁର ଝଡ

ମୁକୁଳା ପଦୁଅଁ ଫୁଲ

ଓଠର ସେ ପହିଲି

ଲାଲ ଲିପଷ୍ଟିକ ଦାଗ ।

ଅନେକ କିଛି ଭାଷାରେ ଖୋଦା

ସେ ଖଣ୍ଡେ ଆଣ୍ଟିକ୍ ଶିଳା ଲେଖ

ଢୋଲ ମାନ୍ଦଲ୍ ତାଳରେ ଦେବୀ

ସଦା ଅପଢା ଆଉ ଅପହଞ୍ଚ ..

ପ୍ରେମିକ ତୁଳସି ଝର୍କା ଦେବଦାରୁ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..