Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ
★★★★★

© Chittaranjan Lenka

Inspirational Abstract Others

1 Minutes   1.1K    1


Content Ranking

ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟାର   ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥାଏ

ବିଜ୍ଞାନ ସହଜେ ଦିଏ ବୁଝାଇ

ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ  ଗୋଡ ପଡିଗଲେ

ପିମ୍ପୁଡି କାମୁଡା ଛାଡଇ ନାହିଁ


ସଂସାରେ ଚାଲଇ    କଳି ଓ କନ୍ଦଳ

ଭାଙ୍ଗିଯାଏ କେତେ ସୁନା ସଂସାର

ସହିବା ଶକତି   ଯା ନିକଟେ ଥାଏ

କେବଳ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ତାହାରଚିତ୍ତ ରଞ୍ଜନ ଲେଙ୍କା(କଟକ)©

ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ସହିବା ସଂସାର କ୍ରିୟା

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..