Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଚିତ୍ର ପ୍ରତିମା
ଚିତ୍ର ପ୍ରତିମା
★★★★★

© Ajaya Mahala

Others

1 Minutes   6.5K    9


Content Ranking

ମନେପଡେ

ସବୁବେଳେ ତଳକୁ

ଲାଜରେ ନଇଁ ଯାଉଥିବା ମୁହଁ

ଶୂନ୍ୟରେ ଲଟକି ରହିଥିବା

ସେଇ ଆଖି ଦୁଇଟି

ଶୁଖିଲା ଆଖିକୁ ଜକେଇ ଦେଉଥିବା

ନିରର୍ଥକ ଦୁଇ ବୁନ୍ଦା ଲୁହ

ବାହୁରେ ଢିଲା ପଡି ଆସୁଥିବା

ସୁଦଶା ବ୍ରତ

ମଥାର ବଙ୍କା ସିନ୍ଥୀ

ଆଇନାରେ ହସିବାକୁ

ବିଫଳ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା

ଅଲାଜୁକୀ ପ୍ରତିବିମ୍ବ

ବାକ୍ସକୁ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଇ

ତା ଆଗରେ ଲଥ କରି ବସିଯାଏ

ମୋଡା କାଗଜରେ

ସାଇତା ତୁମ କେଶ

ପୁଣି କେମିତି ଜିଇ ଉଠେ

ସେଇ ଓଠର ଦଂଶନା

ଆଉ ସ୍ଵେଦର ଅତର

ଆଜି ବି କାଗଜରେ

ନାଲି ଚୁମ୍ବନର ଦାଗ

ସଦ୍ୟ ସୁବାସିତ ଆଜି ବି

ମିଳନର ରାଗ …..

ସବୁବେଳେ ଲାଜରେ ମୁହଁ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..