Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ମୁଁ ଖୋଜୁଛି ତୋତେ ଆକାଶର ନୀଳିମାରେ
ମୁଁ ଖୋଜୁଛି ତୋତେ ଆକାଶର ନୀଳିମାରେ
★★★★★

© Prasant Kumar Senapati

Tragedy

1 Minutes   6.8K    15


Content Ranking

ମୁଁ ଖୋଜୁଛି ତୋତେ ଆକାଶର ନୀଳିମାରେ,

ମୁଁ ଖୋଜୁଛି ତୋତେ ଦୂର ଦିଗବଳୟରେ,

ମୁଁ ଖୋଜୁଛି ତୋତେ ସ୍ବପ୍ନଭରା ଉଜାଗର ଆଖିରେ ।

ମୁଁ ଖୋଜୁଛି ତୋତେ ଅସ୍ତଗାମୀ ରବିର ଲାଲିମାରେ,

ମୁଁ ଖୋଜୁଛି ତୋତେ ପାହାନ୍ତିଆ ରାତିର ମୃଦୁ ପ୍ରହରେ,

ମୁଁ ଖୋଜୁଛି ତୋତେ ଆମ ସ୍ମୃତିର ବାଲିଘରେ ।

ମୁଁ ଖୋଜୁଛି ତୋତେ ଶିଶିର କାକର ବିନ୍ଦୁରେ,

ମୁଁ ଖୋଜୁଛି ତୋତେ ସବୁଜ ଘାସ ଗାଲିଚାରେ,

ମୁଁ ଖୋଜୁଛି ତୋତେ ଅବାସ୍ତବ ପ୍ରେମର ବାସ୍ତବତାରେ ।

ମୁଁ ଖୋଜୁଛି ତୋତେ ଜହ୍ନ ଯୋଛନାରେ,

ମୁଁ ଖୋଜୁଛି ତୋତେ ଆଖି ଆଇନାରେ,

ମୁଁ ଖୋଜୁଛି ତୋତେ ସତମିଛର ଛକିଶୂନରେ ।

ତଥାପି ମୋ ଖୋଜିବାର ଶେଷ ନାହିଁ,

ପାଇଛି ସେନେହ ତୋର କେବେ ଭୁଲିବି ନାହିଁ,

ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ,

ହାରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ,

ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ତୋତେ ମୁଁ ପାଇବି,

କାଲି ନହେଲେ ଖୋଜୁଥିବି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାଇଁ ।

ଆକାଶ ଶିଶିର ଜନ୍ମାନ୍ତର

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post

Some text some message..