Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଜୀବନ ଗୀତା-୧୮୨
ଜୀବନ ଗୀତା-୧୮୨
★★★★★

© Geeta Sarangi

Others

1 Minutes   6.9K    5


Content Ranking

 

ଏ ଜୀବନ କେବେ ଫୁଲରେ ଭରା
କେବେପୁଣି ଝଡ ଅଣଚାଶ
ଏ ଜୀବନ କେବେ କୁହୁଡି ଘେରା
କେବେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂନେଇଁ ରାସ ॥୦॥

ଶାନ୍ତିର କପୋତ କେବେ
ଉଡାଏ ସେ ଆକାଶରେ
କେବେପୁଣି ଭରିଦିଏ
କୋକୁଆ ଭୟ ଧରାରେ
ଏ ଜୀବନ କେବେ ମମତା ଝରା
କେବେପୁଣି କ୍ରୁର ଉପହାସ ॥୧॥

ଶାନ୍ତ୍ୱନାର ବୀଜମନ୍ତ୍ର
କେବେ ସେ ବହ୍ନି ବଳୟ
କେବେ ଘୋର ବର୍ଷାରାତି
କେବେ ମଧୁର ମଳୟ
ଏ ଜୀବନ କେବେ ଆଶା ଅସରା
କେବେପୁଣି ବଡ ଅବସୋସ ॥୨॥

 

ଜୀବନ ଓଡିଆ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..