Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଅହମିକା
ଅହମିକା
★★★★★

© Kulamani Sarangi

Others

1 Minutes   6.4K    3


Content Ranking

ଅହମିକା 

 

ଅହମିକା ! ତୁମେସିନା ଶୋଭାପାଅ- ଦିଗ୍ ବିଜୟୀ ସିକନ୍ଦରଠାରେ, ପରାସ୍ତ ପୁରୁ ରାଜାର ବୀରୋଚିତ ଚାହାଁଣିରେ, ଉନ୍ନତ ମଥାରେ ଆଉ ଗମ୍ଭୀର ବାଣୀରେ।

ତୁମେସିନା ଶୋଭାପାଅ ପରାଜିତ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଶେ,ବିଜୟ ଗର୍ବେ ଗର୍ବିତ ଧର୍ମସୁତ ଦୀପ୍ତ ମୁଖଦେଶେ,ଗାଣ୍ଡିବୀର ଅଟ୍ଟହାସେ।

ତୁମେ କି ପାଇବ ଶୋଭା ଶୀଖଣ୍ଡୀର ଛଳନା ବିଜୟେ! ,ଶକୁନୀର କପଟପାଶାରେ ଆଉ ସପ୍ତରଥି ମାନଂକର କାପୁରୁଷ ଜୟେ !

ତୁମେ କି ପାଇବ ଶୋଭା କୌରବଙ୍କ ଦ୍ବିତ ବିଜୟରେ,ପାଷାଣ୍ଡଙ୍କଅଟ୍ଟହାସେ ଦ୍ରୌପଦୀର ବିବଶ ବେଳରେ?

ଅହମିକା ! ସଦାତୁମେ ନୁହଁ ପରିତ୍ୟଯ୍ୟ ଅବା ଅପାଂକ୍ତେୟ;ତୁମେ ସମଭାବେ ଦେଇଅଛ ତୁମ ତେଜୋଦୀପ୍ତ ପରିଚୟ।

କୁଳମଣି ଷଡଙ୍ଗୀ

ଅହମିକା

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..