Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ସହିବାର ସୀମା ହେଲେ ଶେଷ
ସହିବାର ସୀମା ହେଲେ ଶେଷ
★★★★★

© Bijayalaxmi Acharya

Inspirational

1 Minutes   13.2K    8


Content Ranking

ନାରୀ ଯେବେ ମହାକାଳୀ ରୂପ ନିଏ

ପୃଥିବୀ ରସାତଳେ ସମାହିିତ ହୁଏ

ନୁହେଁ ନାରୀ ଦୁର୍ବଳା ଅଵଳା

ନୁହେଁ ସେ ଦାମିନି ନିର୍ଭୟା

ଅଟେ ସେ ମହାକାଳୀ କଙ୍କାଳି କରାଳି

ନିମିଷକେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରି ପୁରୁଷକୁ ଦେବସିଏ ବଲୀ

     ମାତା ରୂପେ ଜନ୍ମ ଦେଲା

     ଥନ ଭାଙ୍ଗି କ୍ଷୀର ଦେଇ ଅମୃତ ବରସିଲା,

ଗୁରୁହେଇ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା, ଭଗ୍ନୀ ହେେଇ ରକ୍ଷା କଲା

ପତ୍ନୀ ହୋଇ ପ୍ରୀତି ଦେଲା, ଦୁହିିିତ। ହୋଇ

ଦୁଇ କୁୁୁଳ ରକ୍ଷା କଲା,

ଶେଷରେ ଲୋଲିତ ଚର୍ମ ନେଇ

ମଶାଣୀକୁ ଗଲା---

ବାପଘର ଏରୁଣ୍ଡିଡେଇଁ ଆସିଥିଲା ଶାଶୁଘର

କର୍ମ ଧର୍ମ ସାରିି ଚାଲି ଗଲା 

ଏରୁୁୁଣ୍ଡିଡେଇଁ ସମନପୁୁର,,,,

     ଧିକାର ପୁରୁୁୁଷ ତତେ

     ସବୁ ସୁଖ ପାଇ ସବୁ ସୁୁୁଖନେଇ

     ରାଜ ରାସ୍ତ ଗଣ ଦୁୁଷ୍କର୍ମ କରୁ ତୁ ବାରବାର

      ସହିିିିବାର ସିିମା ହେଲେ ଶେଷ

ମା' ଭଗ୍ନୀ ପତ୍ନୀ ଦୁହିତା ସବୁକିଛି ଛ।ଡି

ମହାକାଲି ରୂପ ନେେଇ

ରେ ଦୁୁଷ୍କର୍ମକାାରି ପୁରୁଷ !!!!!

କରିିିଦେବ ତୋର ସର୍ବ ନାଶ".....।

ବିଜୟଲଷ୍ମୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ (ବିଜୁ)

ଫୋନ.....7873041750

ନାରୀ ସହିବାର ସୀମା ହେଲେ ଶେଷ ଅମୃତ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..