Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
✿ "ପ୍ରଭୁ" ଅଭିମାନ ଟିକେ ଅଛି ✿
✿ "ପ୍ରଭୁ" ଅଭିମାନ ଟିକେ ଅଛି ✿
★★★★★

© Amiya Bej

Others

1 Minutes   6.7K    4


Content Ranking

✿ "ପ୍ରଭୁ" ଅଭିମାନ ଟିକେ ଅଛି ✿

ଅଭିମାନ ଟିକେ ଅଛି
ମଣିଷ ବୋଲି ତ଼,
ଅଭିମାନ ଟିକେ ଅଛି ।

କିଏ ଯଦି କହେ -
''ତୁମେ' ସାରା ଜଗତର ,
ଅଭିମାନ ଟିକେ ଅଛି ।

ମୋର ସଙ୍କୁଚିତ ମନ -
ହୃଦ ଥାଉପଛେ ,
ଅଭିମାନ ଟିକେ ଅଛି ।

ମୁଁ ତ
ଅସରା ପଥର ବାଇଶି ପାହାଚର
ଖଣ୍ଡିଆ ଭିକାରୀ ବଡ ଦାଣ୍ଡର
ଖସି ପଡୁଥିବା ଚୂନର ପଥର
ପୋଡା ପାଉଁଶ ଦୀପ ସଳିତାର ...

ଅଭିମାନ ଟିକେ ଅଛି
ତୁମ ବଡ଼ପଣ, ମୁଁ ହିନିମାନ
ମାନ କି ନ'ମାନ
ପ୍ରଭୁ !
କିଏ ଯଦି କହେ ତୁମେ ସଭିଙ୍କର
ଅଭିମାନ ଟିକେ ଅଛି ।।।

✿ ଅମିୟ ବେଜ ✿

✿ "ପ୍ରଭୁ" ଅଭିମାନ ଟିକେ ଅଛି ✿

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..