Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ପ୍ରେମ ଯଦି
ପ୍ରେମ ଯଦି
★★★★★

© Ajaya Mahala

Romance

1 Minutes   6.8K    9


Content Ranking

ପ୍ରେମ ଯଦି ସଲିଳ

ତୁମେ ତ ସହଜ ନଈ

ଆଉ ମୁଁ କୂଳ

ମନାସିବି ମୁଁ ମହା ପ୍ଲାବନ

ଯେମିତି କମ ହୋଇ ଆସିବ

ତୁମ ଆଉ ମୋ ଭିତରର ଦୂରତା

ନିର୍ବିକାରରେ ଠିଆହୋଇ

ଅନୁଭବ କରୁଥିବି

ଅଙ୍ଗୁଳି ଅଙ୍ଗୁଳି ଚାଖଣ୍ଡ ଚାଖଣ୍ଡ

ତୁମର ଅଗ୍ରସର ଠାଣିକୁ

ମୋ ହୃଦୟର ଶେଷ ପାହାଚ

ଜଳମଗ୍ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ……..

ପ୍ରେମ ସଲିଳ କୂଳ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..