Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ସବୁ ଜାଣିଶୁଣି
ସବୁ ଜାଣିଶୁଣି
★★★★★

© Amiya Bej

Others

1 Minutes   6.6K    5


Content Ranking

❀✿ ସବୁ ଜାଣିଶୁଣି ✿❀

ନା ରୂପ ନା ରଙ୍ଗ
ନା ଗୁଣ ନା ଗ୍ରାମ
ନା ଧନ ନା ଜନ
ନା ଶାନ୍ତ ନା ଶୁଦ୍ଧ
କିଛିରେ ମୁଁ ସରିନୁହଁ ତୁମର,

ତଥାପି ବି
ଭଲପାଅ ପ୍ରିୟା
କୁହ ମୋ ହୃଦୟଟା ଖୁବ୍ ପରିଷ୍କାର ।

ସତକଥା ଏୟା ତ -
ନା ହୃଦୟ - ଫୃଦୟ
ନା ପରିଷ୍କାର - ଫରିଷ୍କାର
ମୋ ପ୍ରେମ ଆଗେ -
ଫିକା ଆଉ ସଭିଙ୍କର ।।

ନା ରୂପ ନା ରଂଗ .....
.....ସରିନୁହଁ ତୁମର
ସବୁ ଜାଣି - ଶୁଣି -
ଏମିତି ଭଲପାଉ ଥାଅ ପ୍ରିୟା ମୋର ।।

- ଅମିୟ 

ସବୁ ଜାଣିଶୁଣି

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post

Some text some message..