Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ହେ ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦର
ହେ ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦର
★★★★★

© Bauribandhu Lenka

Inspirational

1 Minutes   7.0K    9


Content Ranking

(0)

ହେ ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଭୁ

ହେ ଜଗତ ଈଶ୍ୱର |

ଅରପି ଦେଇଛି ଏ ମନ ହୃଦୟ

ଚରଣ ତଳେ ତୁମର ||

(1)

ତୁମ ପୂଜା ପାଇଁ ଯାହା ମୁଁ ଦେଖଇ

ସବୁତ ତୁମରି ଦାନ |

ତୁମରି ଦାନରେ ତୁମକୁ ପୂଜିଲେ

ହେବ ତୁମ ଅପମାନ |

ପୂଜା ଅର୍ଘ୍ୟ ରୂପେ ଘେନ ଆହେ ପ୍ରଭୁ

ହୃଦୟ ଭକତି ମୋର |

ହେ ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଭୁ

ହେ ଜଗତ ଈଶ୍ୱର ||

(2)

ଧର୍ମ ଅଧରମ ପାପ ଅବା ପୁଣ୍ୟ

ମୋତ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ |

ହୃଦୟେ ମୋ ରହିଯେପରି ବତାଅ

ସେପରି କରଇ ମୁହିଁ |

ଏ ଭବ ସାଗରୁ ପାରିକର ପ୍ରଭୁ

ଏତିକି ମିନତି ମୋର |

ହେ ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଭୁ

ହେ ଜଗତ ଈଶ୍ୱର ||

*******

ଶିବ ପୂଜା ଧର୍ମ ହୃଦୟ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post

Some text some message..