Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ପରଜାପତି
ପରଜାପତି
★★★★★

© Tapan Kumar Swain

Children Others

1 Minutes   7.1K    11


Content Ranking

ପରଜ।ପତି

ତାରକାଅତି

      ଦିଏନା ଜମା ଧରା,

ଫୁଲରେ ବସେ

ମୁରୁକି ହସେ

      ପଡିଲେ ଆସି ଖରା ।

ପାଦକୁ ଚିପି

ଯାଏ ମୁୁଁ ଛପି

     ପାଖକୁ ତାର ଯେବେ,

ଯାଏ ସେ ଉଡି

ଡେଣାକୁ ଝାଡ଼଼ି

     ଦିିିଏନା ଧରା କେେବେ ।

କଅଁଳ ଏତେ

ଡେଣାରେ କେତେ

     ସୁୁୁନ୍ଦର ଛବି ଅଙ୍କା,

ଆଙ୍କିଛି କିଏ 

ଶିଳିପି ସିିିଏ

     ଟିକିଏ ନାହିଁ ବଙ୍କା ।

ଭଳିକି ଭଳି

ରଙ୍ଗକୁ ଗୋଳି

     ମାଖିଛି ସିଏ ଭାଵି,

ଯାହାକୁ ଦେେଖି 

କବିତା ଟିଏ

     ଲେଖଇ ବସି କବି ।

ପରଜ।ପତି ଡେଣା କବି

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..