Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ମୁଁ ଅଦିନିଆ ପାନ୍ଥ
ମୁଁ ଅଦିନିଆ ପାନ୍ଥ
★★★★★

© SRINIBASH BISWAL

Others

1 Minutes   13.2K    9


Content Ranking

ମୁଁ ଏମିତିକା ଯାଯାବର,

 ଦୁଃଖର ପୃଷ୍ଠାରେ କରିଛି ସ୍ଵାକ୍ଷର,

     ସଭିଏଁ ମୋର ନିଜର

         ମୁଁ ନୁହେଁ କାହାର,,,!!


ମୁଁ ଏମିତିକା ଦୀପଟିଏ,

 ଅଚିନ୍ତାରେ ଅହରହ ଜଳୁଥାଏ,,

     ଅନ୍ଧାରେ ଯେ ଆପଣାର

          ଆଲୁଅରେ ନୁହେଁ,,!!


ମୁଁ ଏମିତିକା ସଞ୍ଜଟିଏ,,

  ସ୍ଵଚ୍ଛ ସମ୍ପର୍କର ସୂତା ଖିଅଟିଏ,,

    ଦିନର ମୁଁ ନୁହେଁ ପୁଣି,,

          ରାତିର ବି ନୁହେଁ,,!!


ମୁଁ ଏମିତି ମୁକୁତାଟିଏ,

 ଶାମୁକା ଭିତରେ ଲୁଚି ରହି ଥାଏ,,

     ନା ସାଗରର ହୁଏ ନା ମୁଁ

            ତରଙ୍ଗର ହୁଏ,,!!


ମୁଁ ଏମିତିକା ଫୁଲଟିଏ,,

 ଜୀବନଟା ସାରା ବାସ ବାଣ୍ଟୁ ଥାଏ,

      ମାଳିର ବି ନୁହେଁ କି ମୁଁ

          ଦେବତାର ନୁହେଁ,,!!


ମୁଁ ଏମିତିକା ପକ୍ଷୀଟିଏ,,

 ସପନ ରାଇଜେ ଉଡି ବୁଲୁ ଥାଏ,,

    ବାସ୍ତବରେ ଉଡିବାକୁ

          ଡେଣା ଛିଡି ଯାଏ,,!!


ମୁଁ ଏମିତିକା ଅଭିଶପ୍ତ,

 ଭରଷା ବିଶ୍ଵାସ ହେଲାଣି ବିଷାକ୍ତ,

     ଆଶା ନେଇ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ

           ନାହିଁ ଆଦି ଅନ୍ତ,,!!


ମୁଁ ଏମିତିକା ଅନୁତପ୍ତ

 ଅଜଣା ପଥେ ଚାଲି ହେଲିଣି କ୍ଲାନ୍ତ,

      ମୁଁ ଜଣେ ଅପରିଚିତ

           ଅଦିନିଆ ପାନ୍ଥ,,!!

---^^ *ଶ୍ରୀନିବାସ ବିଶ୍ଵାଳ* ^^---

ଏମିତିକା ଯାଯାବର, ସ୍ଵାକ୍ଷର,

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..