Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଜୀବନ ଗୀତା- ୧୩୫
ଜୀବନ ଗୀତା- ୧୩୫
★★★★★

© Geeta Sarangi

Others

1 Minutes   13.7K    2


Content Ranking

ଜୀବନ ଗୀତା-୧୩୫

ପଦ୍ମପତ୍ରରେ ଏ ଜୀବନ
ଟୋପାଏ କାକର ସମ
ପିଚ୍ଛିଳ ପତ୍ରେ ଢଳଢଳ
ହେଉଥାଏ ଅନୁକ୍ଷଣ ॥୦॥

ଏଇ ଅଛି ଏଇ ନାହିଁ
ଜୀବନ ମରଣଶୀଳ
ପଦ୍ମପତ୍ରର ସେ ଜଳ
ଦିଶୁଥାଏ ଛଳଛଳ
କେବେ ଖସିପଡି ସେ ପୁଣି
ପାଣିରେ ହୁଏ ବିଲୀନ ॥୧॥

ଝଲକାଏ ପବନରେ
ଚାଲୁଥାଏ ଏ ଜୀବନ
ଉଡିଗଲେ ପ୍ରାଣପକ୍ଷୀ
ହୁଏ ପ୍ରାଣୀର ମରଣ
ଆତ୍ମା ଆଉ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ
ହୁଏ ଅମୃତ ମିଳନ ॥୨॥

ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..