Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଜୀବନ ଗୀତା-୧୪୯
ଜୀବନ ଗୀତା-୧୪୯
★★★★★

© Geeta Sarangi

Others

1 Minutes   13.9K    5


Content Ranking

ଜୀବନ ଗୀତା-୧୪୯

ଗୀତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ

ଜୀବନର ବନ୍ଧୁର ପଥପରେ
               ଲହୁଲୁହାଣ ମଣିଷ,
ପଥଧାରେ କେତେ ଯେ କଣ୍ଟାବଣ
               ମିଳେନା ଟିକେ ଆଶ୍ୱାସ ॥୦॥

ରହସ୍ୟମୟ ଆଶଙ୍କାମୟ
ପଥପରେ ନିରନ୍ତର
               ଚାଲୁଥାଏ ସିଏ,
ନିଜ ଲୁହ ନିଜେ ପିଇ
               ବଞ୍ଚିବାକୁ ହୁଏ,
ଛାଇ ଟିକେ ମିଳେନା ପଥଧାରେ
               ନେବାକୁ ଦଣ୍ଡେ ନିଶ୍ୱାସ ॥୧॥

ଅନ୍ଧାରମୟ ଯାତନାମୟ
ରାତ୍ରିରେ ଶୁଭେ କ୍ରନ୍ଦନ
               ଯିଏ ହାରିଯାଏ,
ଆଗକୁ ବଢ଼ି ନପାରି
               ଶେଷ ହୋଇଯାଏ,
ଆଶାର ପୁଣି ସୂରୁଯ ରଙ୍ଗାଏ
               ପୂରୁବ ଦିଗ ଆକାଶ ॥୨॥

*****

ଜୀବନ ଗୀତା

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..