Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ପର୍ଦ୍ଦାଟିଏ ମୋତେ ଟାଣିବାକୁ ଦିଅ
ପର୍ଦ୍ଦାଟିଏ ମୋତେ ଟାଣିବାକୁ ଦିଅ
★★★★★

© Ajaya Mahala

Romance

1 Minutes   6.7K    6


Content Ranking

ପର୍ଦ୍ଦାଟିଏ ମୋତେ

ମୋ ଝରକାରେ ଟାଣିବାକୁ ଦିଅ ||

କିଛି ତ ମିଛ

ଦୁନିଆଁ ଆଉ ମୋ ଭିତରେ

ରହିବାକୁ ଦିଅ,

ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହଁ

ଯଦି ମୋ ହୃଦୟର

ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଅଗଣାକୁ

ତେବେ ପର୍ଦ୍ଦା ଉଠାଇ ଆସ

ଏକୁଟିଆ ||


କାହାରିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନ ନେଇ

ଦେଖ ମୋ ବିଛଣା ଉଠାଇ

କାଠପେଡ଼ି ଖୋଲି

ଖେଳେଇ ଦେଖ ଟେବୁଲ ଉପରର

ଗଦା ଗଦା କାଗଜ

ଫାଟ ଭିତରେ ଦେଖ

କେବେ ଖୋଲୁ ନ ଥିବା

ରୁମ ଭିତରକୁ

ଚେଷ୍ଟା ବି କର ଖୋଲିବାକୁ

ଯଦି ଚାହଁ

ଚାବି ଗୁନ୍ଥା ସେଇଠି ପଡିଛି

ଖେଳେଇ ଦେଖ ସବୁ ଫଟୋଗୁଡିକୁ

ତୁମ ଫଟୋ ବି ଥିବ ସେଥିରେ

ନିଖୁଣ ମଣିଷଟିଏ ||


ନୁହେଁ ମୁଁ

ମୁଁ ବି ଅଭିନୟ କରିଛି

ଅନୁକମ୍ପା ପାଇଁ

ଦୌଡିଛି ଏଣେତେଣେ

ପ୍ରେମ ପାଇଁ

ମିଳିଲେ କିଛି ପ୍ରମାଣ

ନେଇ ଚାଲି ଯାଅ

ଗଲାବେଳେ ଦୟାକରି

ପର୍ଦ୍ଦାକୁ ଟାଣିଦେଇ ଯାଅ ||

ପ୍ରେମ ପର୍ଦ୍ଦାଟିଏ ହୃଦୟ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..