Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ହୃଦୟର ସଙ୍ଗୀତ
ହୃଦୟର ସଙ୍ଗୀତ
★★★★★

© Prakash Sahoo

Romance

1 Minutes   6.8K    4


Content Ranking

 ତୁମେ ଶୁଣ କି ନ ଶୁଣ

ତୁମ ପାଇଁ ଗୀତଟିଏ ଗାଇବି

 ତୁମେ ମୋ ହୃଦୟର ସଙ୍ଗୀତ

ମନର ପରଦାରେ ଆଜି ବି

ସ୍ମୃତିରେ ଡୁବି ହୋଇ ଭାସୁଛ

ମୋ ଜୀବନ ଅଗଣାର

ବୟସ ଯେତେ ଯେତେ ଖସୁଛି

ହେଲେ ନାହିଁ ଆଶାର ଅବସାନ

ରହିଛି ତେଣୁ ଜିଇଁ

ପ୍ରବଞ୍ଚନାର ପ୍ରଲେପରେ ଅବିବେକି ମନ

ରହିବ ଚିରକାଳ

ସେ ପ୍ରେମର ଅବଦାନ

ନୀରବେ ବସି ବସି

ସବୁଦିନ ନିଃସଙ୍ଗତାରେ ହସି

ସତରେ ତୁମେ ଶୁଣ କି ନାହଁ

ବୁଝ କି ଅବୁଝା ହୁଅ ଅବା

ତୁମେ ଫେରିଆସ କି ଚାଲି ଯାଅ

ହଁ ମୁଁ ତଥାପି ଆଜି ଗାଇବି 

ସେହି ହୃଦୟର ସଙ୍ଗୀତ ।

ପ୍ରକାଶ ସାହୁ

ହୃଦୟ ସଙ୍ଗୀତ ସ୍ମୃତି

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..