Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଥରେ ବନ୍ଦୀହୋଇ ଦେଖ ପ୍ରେମ ହାଜତରେ
ଥରେ ବନ୍ଦୀହୋଇ ଦେଖ ପ୍ରେମ ହାଜତରେ
★★★★★

© Bikesh Sahu

Tragedy

1 Minutes   6.8K    4


Content Ranking

ଥରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଦେଖ

ପ୍ରେମର ଏ ହାଜତ ଭିତରେ

ଏଠି ଦିନଟିଏ କେମିତି

ହୋଇଯାଏ ବର୍ଷଟିଏ ।

ପ୍ରତିଟି ସମୟ କେମିତି ଯେ

ମରିମରି କାଟିବାକୁ ହୁଏ

ସେଇ ଚାରି କାନ୍ଥ ଘେରା

ନିବୁଜ କୋଠରୀରେ ।

ଆଲୋକକୁ ଭୁଲି ଯାଇ

ଅନ୍ଧାରକୁ ଆପଣେଇବାକୁ ହୁଏ

ହସ ଭୁଲି ଯାଇ ଏଠି

ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ କାନ୍ଦିବାକୁ ହୁଏ ।

ସବୁ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାର ତଣ୍ଟି ଚିପି ଦେଇ

ମରିମରି ବଞ୍ଚିବାକୁ ହୁଏ

ଏକା ଏକା କାନ୍ଦିବାକୁ ହୁଏ ଏଠି

ଏକା ଏକା ହସିବାକୁ ହୁଏ ।

ପ୍ରତିଟି ସମୟ ଏଠି ପଡେ ବେତ ମାଡ଼

ନା ଏଠି ଖାଇ ହୁଏ ନା ଶୋଇ ହୁଏ

ହୃଦୟର ସେଇ ଟିକି ଆଶା ପାଇଁ

ଏଠି ସବୁ ସହି ବଞ୍ଚିବାକୁ ହୁଏ ।

ସବୁବେଳେ ତ ହଜିବାକୁ ହୁଏ

ସେଇ ସୃତିର ସହରେ

ଆଉ କାହା ଖୁସି ଟିକେ ପାଇଁ

ନିଜକୁ ତ ଭୁଲିବାକୁ ହୁଏ ।

ଆଉ କାହା ଇଛା ଟିକେ ପାଇଁ

ନିଜ ଇଛା ମାରିବାକୁ ହୁଏ

ସ୍ୱାଧୀନତା ଥାଇ ପୁଣି

ପରାଧୀନ ହେବାକୁ ହୁଏ ।

ନିତି ନିତି କେତେ ଜଳିବାକୁ ହୁଏ

ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜୁଇଁରେ

ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ ମଣିଷ ପରି

ନିତିି ନିତି ଚାଲିବାକୁ ହୁଏ

ଏକ ଭିନ୍ନ ଦିଗନ୍ତର,

ଥରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ଦେଖ

ପ୍ରେମର ଏ ହାଜତ ଭିତରେ...

 

ବନ୍ଦୀ ପ୍ରେମ ହାଜତ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..