Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ନିଦଟିକେ
ନିଦଟିକେ
★★★★★

© Amiya Bej

Inspirational

1 Minutes   7.1K    6


Content Ranking

ଲୁହା ସହ ଲୁହାର ଘର୍ଷଣ ,

ମଣିଷକୁ ମଣିଷର।

ତାଯୋଗୁଁ ତିଆରି ଯେତେସବୁ

ଉତ୍ତାପ ହଳାହଳ ,

କଳହ କୋଳାହଳ !

ଏ ସବୁରେ ହୋଇପାରେ କି' ନିଦଟିକେ ?

ହୁଏ ବୋଧେ !

ଷ୍ଟେସନ୍ ବାରଣ୍ଡାରେ,

ମୁହଁମାଡି ପଡିଥିବା ସେ ମଳିଛିଆ ମାଇପିଟା'

ଦେଖ !

ଶୋଇଗଲା ଆସି ନିଘୋଡ଼ ରେ'

ଶାନ୍ତି ନା ଅଶାନ୍ତିରେ ?

ଶୁଖା ଥନ ଭିଡୁଥିବା କଅଁଳାର

ପେଟଭରେ ସତ ଅବା ମିଛୁଟାରେ ?

ଭାବୁଭାବୁ,

ବିକଟାଳ ମୋ' ଗାଡି ଆସି ହାତଠାରେ ,

ମୋ' ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ , ଶୀତତାପ ଆଦିସବୁ ,

ତଥାପି ବି , ଭାଗ୍ୟ ନାହିଁ ,

ମୋ' ଭାଗର ନିଦଟିକେ !!!!@ ଅମୀୟ ବେଜ୍

ନିଦଟିକେ ଶାନ୍ତି ମଣିଷ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..