Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ସଂଳାପ-୯୩
ସଂଳାପ-୯୩
★★★★★

© Ram Prasad Bisoi

Others

1 Minutes   6.7K    8


Content Ranking

ସଂଳାପ-୯୩
 
ଭୂମି-ଭୂମିକା- ତୁମ ଅନେକ ରୂପ
 
ଭୂମି ବିହୀନ ପୁରୁଷ,
କି'  ତା ଅସ୍ତିତ୍ୱ?
ନାରୀ, ରୂପ ତୋ ଅନେକ,
କେତେବେଳେ, ଆଖିରେ, ରୂପରେ
ହସରେ, ଛଳନାରେ,ଲୁହରେ ଭସାଇ  
ନେଇ ଚାଲ ପୁରୁଷର ଅହଂ------!
ଲୁହ ,ନାରୀର ବାହାନା ,
ବାନ୍ଧି ରଖିବା ମାଧ୍ୟମ କେବଳ, 
ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନେକ ,
ବିଚଳିତ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା
ଚନ୍ଦ୍ରଲେଖା ତୁମର
ବଦଳି ତ ଦେଖ ନିଜକୁ ,
ପୁରଷ ନୁହେଁ କେବେ ତୁମ କ୍ରୀତ ଦାସ,
ଭୂମି-ତୁମ ଅନେକ ରୂପ---------!!
 
©® କାଶ୍ୟପ,ରାୟଗଡା।

ସଂଳାପ-୯୩

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..