Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ପ୍ରେମ
ପ୍ରେମ
★★★★★

© Prabina kumar Kabi

Romance

1 Minutes   6.5K    9


Content Ranking

‘ପ୍ରେମ'

କାହାପାଇଁ ପୁଣ୍ୟ, କାହାପାଇଁ ପାପ,

‘ପ୍ରେମ'

କାହାପାଇଁ ଅନୁଭୂତି, କାହାପାଇଁ ଅନୁତାପ...


‘ପ୍ରେମ'

ଲେଖିହୁଏ, ଲିଭେଇହୁଏନି ଦାଗ ରହେ,

‘ପ୍ରେମ'

ଦେଖିହୁଏ ଦେଖେଇହୁଏନି କାହାଆଗେ...


‘ପ୍ରେମ'

ନଇଟିଏ ବିରହୀ ଆଖିର,

‘ପ୍ରେମ'

ଜୋସ୍ନାଟିଏ ମନ ଆକାଶର......


‘ପ୍ରେମ'

ଜଳିବା ଶିଖାଏ, ଜଳାଏନି ଅନ୍ୟକୁ,

‘ପ୍ରେମ'

ସହିବା ଶିଖାଏ,କହିବା ଜାଣିନି କାହାକୁ...


‘ପ୍ରେମ'

କେବେ ଫଟା ନାଆଟିଏ ଜୀବନ ନଈର,

‘ପ୍ରେମ'

କେବେ ଥାକିଲିଟିଏ ସେ ଭଙ୍ଗାବୋଇତର....


‘ପ୍ରେମ'

ଶବ୍ଦଟିଏ କବି ହୃଦୟର,

‘ପ୍ରେମ'

ସ୍ମୃତିଟିଏ ବିରହୀ ଆତ୍ମାର......


@ପ୍ରବୀଣ କୁମାର କବି

ପ୍ରେମ ଶବ୍ଦ ପୁଣ୍ୟ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..