Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଖରା କଲା ଦରମରା
ଖରା କଲା ଦରମରା
★★★★★

© Sisir Panda

Inspirational

1 Minutes   6.7K    8


Content Ranking

କିଛିଦିନ ଆଗୁ ବହୁଥିଲା ଏଠି ଧୀର ବାଆ ସୁଲୁସୁଲୁ

ଆମ୍ବ ବଗିଚାଟି ଲାଗୁଥିଲା ଭଲ ଦିନବେଳା ବୁଲୁବୁଲୁ ।

ମନ ଉଠୁଥିଲା ଭରି ଲାଗୁଥିଲା ମତେ

ଆମ ଗାଆଁ ସାଥେ ସରଗ ହେବନି ସରି ।

ଗିରିଷମ ଆସି ସବୁ ସାରିଦେଲା

ଟାଣୁଆ ହୋଇଲା ଖରା

ଗୁଳୁଗୁଳି ସାଥେ ଘିମିରୀର ଦାଉ ଖରା କଲା ଦରମରା ।

ଶିରୀହୀନ ଦିଶେ ଭୂଇଁ

ତତଲା ପବନ କାହାକୁ ଛାଡ଼ୁନି ସବୁକୁ ଯାଉଛି ଛୁଇଁ ।

ଏଭଳି କଷଣ ଆମେ ସହିବୁନି କୁହ କେ ସହିବ ଆଉ

ଗଛ ନ ଲଗେଇ ପୁରୁଣା ଗଛକୁ ଆମେ ସବୁ କାଟିଥାଉ ।

ଗଛ ସିନା ଦିଏ ଛାଇ

ପରିବେଶ ଆମ ସନ୍ତୁଳିତ ଥାଏ

କେବଳ ଗଛଟି ପାଇଁ ।

ଗଛ ଥିଲେ ଥିବ ଅମ୍ଳଜାନ ଭରା

ପାଉଥିବା ଫୁଲ ଫଳ

ଠିକଣା ବେଳକୁ ଋତୁ ଆସୁଥିବ

ବରଷା ଦେବ ବି ଜଳ ।

ଆସିବ ତା' ପରେ ଶୀତ

ଶୀତ ପରେ ପରେ ବସନ୍ତ ଆସିଲେ

କୋଇଲି ଗାଇବ ଗୀତ ।

------------------------------------------

ଶିଶିର କୁମାର ପଣ୍ଡା

କୁଆଁସ , ମେରଦା କାଟିଆ , ଯାଜପୁର

ଆଳାପ:- ୮୯୮୧୭୩୭୨୨୮

ବାଆ ତତଲା ବସନ୍ତ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..