Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଟିକେ ଜାଣନ୍ତିନି ?
ଟିକେ ଜାଣନ୍ତିନି ?
★★★★★

© Ajaya Mahala

Others

1 Minutes   6.9K    6


Content Ranking

ମୋ ନାଁ ପରି

ସମାନ ନାଆଁ ରଖିଥିବା କେହି ଲୋକ

କେବେ ମିଳିଗଲେ

କଣ୍ଠ ସ୍ୱର ତୁମର ନରମି ଯାଇନି ତ?

ଆଉ ସେଇଠୁ ଭାବି ବସିନା ତ

ଯେତେ ପଛ କଥା ?

କହିନି କେବେ ବି

କେବେ ମୋ ନାଆଁକୁ

ତୁମ ନାଆଁରେ ଯୋଡି

ମିଶାଣ ଫେଡ଼ାଣ କର ବୋଲି

କିନ୍ତୁ ଭୁଲରେ ଯଦି ତୁମ କଲମରେ

ମୋ ନାଁ ଲେଖି ହୋଇଗଲା

ତାକୁ ନିର୍ମ୍ମମତା ସହ କାଟିବା ପୂର୍ବରୁ

କିଛି ସମୟ ଦେଇଛ ତ

କାଗଜରେ ପଡି ରହିଥିବା

ସେଇ ନାଆଁ ଟିକକୁ

ତୁମକୁ ଦେଖିବାକୁ ?

ଗୋଡେଇ ଯାଇନି

ତୁମ ପଛେ ପଛେ ମନ୍ଦିର

ଆସିନି କେବେ ତୁମ ଦିଅଁ

ଆଉ ତୁମ ଭିତରେ ଅନ୍ତରାୟ ହୋଇ

ଭୁଲରେ କେବେ ବି

ତୁମ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ କଳୁଷିତ କରିନି

ଆଜେ ବାଜେ ଭାବନାରେ ଆସି

କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ

"ଏମାନଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖ" କହି

ଯେତେବେଳେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ନାଆଁ

ନୀରବରେ ଗଣାଇଛ

ସେଇ ନାଆଁ ଗୁଡିକ ଭିତରେ

ମୋ ନାଆଁ ଥାଏ ତ ?

ମାଗିନି ତୁମର

ପୂରା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା

ମାଡି ବସିନି ତୁମ ମନର ଦ୍ୱାରବନ୍ଧକୁ

ଭାବନାକୁ ଅବରୁଦ୍ଧ କରି

କିନ୍ତୁ ତୁମର ଦିନ ତମାମର କାମ

ସରିଗଲା ପରେ

ତୁମେ ଯେଉଁ ବିଛଣାକୁ ଯାଅ

ବତୀ ଲିଭେଇବା ପର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି

ଆଉ ଆଖିକୁ ନିଦ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ

ଯେଉଁ କିଛି ମିନିଟିର

ଅନାବନା ଭାବନା

ତା ଭିତରେ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ

ମୋହର ହୋଇଛି ତ ?

ନାଆଁ ମନ୍ଦିର ବତୀ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post

Some text some message..