Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଚିଠିଟିଏ ତୁମ ପାଇଁ
ଚିଠିଟିଏ ତୁମ ପାଇଁ
★★★★★

© Sasmita Acharya

Others Romance

1 Minutes   6.7K    7


Content Ranking

ଚିଠିଟିଏ ତୁମ ପାଇଁ………

ଦେଖ ମୁଁ ଏମିତି ଜଳୁଥିବି

ତୁମଠୁ ଦୂରେ ଥାଇ

ବିରହରେ ନୁହେଁ କି

ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଜୁଇରେ ନୁହେଁ

ହସୁଥିବି ଋଷୁ ଥିବି ନିଜ ପଣେ

ତୁମେ ହାରିଗଲ ବୋଲି

କହିବାକୁ ଆସୁଥିବି

ତୁମ ବାତାୟନ ପାର୍ଶ୍ଵ

ନିରୋଳା ଆକାଶରେ

ତାରା ଫୁଲ ହୋଇ ଫୁଟୁଥିବି……

ଯେବେ ଓଲଟାଉ ଥିବ

ଅଭୁଲା ଅତୀତର ପୃଷ୍ଠାକୁ

ଜୀବନର ନିଃଶବ୍ଦ ପ୍ରହରରେ

ଅସ୍ତ ବ୍ୟସ୍ତ କରୁଥିବ ମୋର

ପ୍ରତିଟି ପ୍ରେମ ବିଶ୍ଵାସ ରାଗ ଅଭିମାନ

ମଉଳି ନ ଥିବା ସେଇ ଆପଣା ପଣ

ଦେଖ

ସେଥିପାଇଁ ତ ଜଳୁଛି ତୁମ ପାଇଁ

ତୁମ ସାମ୍ନାରେ

ସ୍ଵାର୍ଥପର ବୋଲି କହିଦେବ ଯଦି ଥରେ

ମୁଁ ପାଇଯିବି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ

ତୁମ ମନରେ ଥିବ ଗୁଡାଏ ଅବଶୋଷ

ତଥାପି ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଜଳୁଥିବି

ଆକାଶରେ ତାରା ଫୁଲ ସାଜି ରହିଥିବି ……||

ଦେଖ ଜଳୁଥିବି ଆକାଶ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post

Some text some message..