Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ସର୍ତ୍ତ ବିହୀନ ପ୍ରେମ
ସର୍ତ୍ତ ବିହୀନ ପ୍ରେମ
★★★★★

© Dr Susmita Dash

Romance Abstract Others

1 Minutes   6.7K    6


Content Ranking

ସର୍ତ୍ତ ବିହୀନ ପ୍ରେମ 

କିପରି ବୁଝିବ,

ସର୍ତ୍ତ ଶୂନ୍ୟ ଘୃଣା

ଭରି ହୃଦୟରେ।

ନା ରାମ ନିଖୁଣ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ

ନା ରାବଣ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ,

କାହାପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି

ସମ୍ବେଦନା କାହାଠାରେ।

ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗେ, ପୁନର୍ଗଠିତ ହୁଏ

ପ୍ରଯତ୍ନ କରୁକରୁ 

ନିଜସ୍ବ କରିବାକୁ ସେ ସତ୍ୟ,

ଯାହାକି ବିଚଳିତ କରେ।

ଦୃଷ୍ଟିର ପୁନର୍ବିନ୍ଯାସ ଘଟେ

ଦେଖିବାକୁ ନୂତନ ରଙ୍ଗ,

ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ବର୍ଣ୍ଣାଳୀର ଆରପାରିରେ

କର୍ଣ୍ଣ ବି ତତ୍ପର ହୁଏ ଶୁଣିବାକୁ

ସେ ଅଶ୍ରୁତ ଗଳ୍ପ,ଯାହା

ଭାସମାନ ହେଉଥାଏ ନୀରବରେ।

ସର୍ତ୍ତ ପ୍ରେମ ଘୃଣା

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post

Some text some message..