Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଆଖି ବୁଜି ଦେଲେ
ଆଖି ବୁଜି ଦେଲେ
★★★★★

© Bhakta Malla

Romance

1 Minutes   6.5K    4


Content Ranking


ଆଖି ବୁଜି ଦେଲେ ହୃଦୟ ଭିତରେ

ତୁମେ ଦିଶ ଜକ ଜକ

ନାକ ରୁନ୍ଧି ଦେଲେ ତୁମ ନାମାବଳି

ମନ କରୁ ଥାଏ ଜପ ।

ଏତିକି ମାତର ମିନତି ମୋହର

ଲୋଡା ନାହିଁ ଆଖି କାନ

କରିଦିଅ ମୋତେ ଅନ୍ଧ ବଧିର

ଜପିବାକୁ ତୁମ ନାମ -

ତୁମ ନାମେ ମିଳେ - ସରଗ ସୁଷମା -

ତୁମେ ଭୋକିଲାର ଭୋକ ।


ଚୌଦିଗ ଯାହା ଏ ଆଖି ଦେଖଇ

ତୁମେ ତା' ର ଅଧୀଶ୍ଵର

ଚୌରାଅଶୀ ଲକ୍ଷ ତୋ ' ଠାରୁ ଜନମ

ପିତା ତୁମେ ସେ ' ସବୁର -

ତୁମ ବିନା ଏଇ ମୁଖର ଜଗତ

ନିମିଷକେ ହେବ ମୁକ ।

ଦିଅ ଆତ୍ମ ଞ୍ଜାନ ଚିନ୍ମୟ ଚିନ୍ତନ

କରିବାକୁ ଅନୁକ୍ଷଣେ

ମୁଁ କିଏ ! ମାତର ମୋର ଅଧିକାର

ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ମନେ

ଇଚ୍ଛାମୟ ତୁମ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲଇ

ଏ ଦୁନିଆ ରଥ ଚକ ।।ଭକ୍ତ ଚରଣ ମଲ୍ଲ ।

ଆଖି ବୁଜି ଦେଲେ ହୃଦୟ ତୁମେ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..