Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଫୁଲ ପାଖୁଡା
ଫୁଲ ପାଖୁଡା
★★★★★

© Hrushikesh Satpathy

Others

1 Minutes   6.9K    6


Content Ranking

ଫୁଲ ପାଖୁଡାଟି ହସି ହସି କହେ

ସୌରଭ ମୋର ବିିଛେଇ ଦେବି।

ସେଇ ସୁରଭିିିରେ ସଂସାର ହସିବ

ମୁଁ ନିଜେ ଖୁୁସିରେ ଦିିିନ କାଟିବି।

ଜଗତ ହିତରେ ଯଦି ମୁଁ ଲାଗିବି

ମୋର ଏ ଜନମ ସଫଳ ହେବ।

ଅଳପ ଜୀବନ ହେଲେ ଯାଏ କେତେ

ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି କଥା ରହିବ।

ଫୁଲ ଖୁୁସି ଜୀବନ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..